Partner:

FilmReflex.com

 

 

 

Velkommen til hestmanden.com

Her blir du holdt orientert om produksjonen av

dokumentarfilmen "Hestmanden - the lucky star"

Vil du bestille filmen?  Trykk her.

 


 

Filmen om "Hestmanden" fikk 5 på terningen i Fevennen!

Les anmeldelsen her

 

Nå kan du få kjøpt filmen om "Hestmanden" på DVD

Bestill filmen om "Hestmanden" her

 

 

 


VIDEO

DOKUMENTAR

REKLAMEFILM

MUSIKKVIDEO

EFFEKTER

KREATIVITET

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er vi?

Steinar Endresen

Filmfotograf og  skuespiller.

 

Svein Færøvig

Filmfotograf og redigerer.

 

Filmen om "Hestmanden" produseres av Filmreflex.com.

Det er et samarbeidsprosjekt i Kristiansand mellom filmprodusentene Svein Færøvig og Steinar Endresen.

 

 

I filmen bidrar blant andre:

Gunnar Eikli, rådgiver v/Vest Agder Fylkesmuseum

Rolf-Hugo Williamsen, formann for Stiftelsen Hestmanden

Harald Sødal, initiativtager og tidligere varaordfører i Kristiansand

Halvor Fjermeros, forfatter

Søren Brandsnes, krigsseiler

med flere.

 

 

 

Dokumentar:

Hestmanden - "The lucky star"

 

DS «Hestmanden» er et norsk dampdrevet lasteskip med passasjerkapasitet, nå museumsskip og krigsminnesmerke over krigsseilerne. Skipet var byggenummer 104 ved Laxevaags Maskin & Jernskibsbyggeri i Bergen, og ble overlevert Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS) i 1911 der hun ble satt inn i kystgodsruten. Skipet kom uskadet gjennom både første og andre verdenskrig (i Nortraships flåte i sistnevnte), og fortsatte i VDS sin tjeneste til hun ble solgt til Høvding Skipsopphugging i 1955.

Fra filmen om DS/Hestmanden. H.M. Kong Harald kastet glans over nydåpen av Hestmanden.

Etter å ha ligget i opplag siden 1965, ble skipet i 1979 kjøpt av Norsk Veteranskibsklub, og i 1982 begynte restaureringsarbeidet. Arbeidet stoppet imidlertid opp, men i 1995 førte offentlige midler til at arbeidet kom i gang igjen. DS «Hestmanden» er det eneste gjenværende skipet av Nortraships flåte, og ble i 1996 erklært verneverdig av Riksantikvaren. Skipet representerer både norsk maritim historie og krigshistorie fra første halvdel av forrige århundre. Skipet ble i september 2011 sjøsatt etter å ha blitt restaurert ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand. Antikvarisk restaurering av DS «Hestmanden» koster 80 millioner kroner alene over Riksantikvarens budsjett.

DS «Hestmanden» ble bygd på bestilling fra Vesteraalens Dampskibsselskab og overlevert 23. september 1911 etter en byggetid på cirka ett år. Skipet ble satt inn i kystgodsruten mellom Bergen og Tromsø før hun mellom 1915 og 1917 gikk i Nordsjøfart med kull mellom England og Frankrike. Under første verdenskrig var «Hestmanden» utleid til britiske myndigheter, og gikk med britisk mannskap i britiske farvann, samt i konvoifart på blant annet Frankrike og Arkhangelsk i Russland. Fra 1924 og frem til krigsutbruddet i 1940 seilte skipet i kystgodsruten mellom Oslo og Kirkenes, med en og annen tur til Petsamo i Finland (dagens Petsjenga i Russland).

Fra filmen om DS/Hestmanden. "Gråt ikke jenta mi, der er jenter hvor vi seiler hen".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra filmen om "Hestmanden"

Under det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 var DS «Hestmanden» på nordgående i kystgodsruten. Skipet ble etter kort tid rekvirert av den norske marinen for å transportere forsyninger og mannskap nord for frontlinjen i Nord-Norge. Etter en måneds tid ble skipet frigitt, og var på Svalbard for å laste kull da det ble klart at den norske regjeringen ville kapitulere. DS «Hestmanden» ble sammen med andre handelskip som ikke var i tysk-kontrollert farvann beordret til Storbritannia. Skipet ble sammen med Det Bergenske Dampskibsselskabs DS «Nova» eskortert til Færøyene, og derfra videre via Orknøyene til Clyde i Skottland, hvor hun ankom 4. juli 1940. Resten av krigen var skipet underlagt Nortraships kontroll, og seilte stort sett i konvoier i britisk farvann – bortsett fra en konvoi til Reykjavik på Island sommeren 1941. I juni 1945 var «Hestmanden» det første norske skipet som gikk fra Oslo til Finnmark med forsyninger til gjenoppbyggingen.

Fra filmen om DS/Hestmanden. Tidsriktig musikk og utstyr.

Årene i krigstjeneste med minimalt vedlikehold hadde satt sine spor, og i 1946 ble «Hestmanden» sendt til Akers mekaniske verksted for ombygging og modernisering. Skipet ble satt i fart igjen i 1947 og gikk hovedsakelig i kystgodsruten frem til 1955.

I 1955 kjøpte Høvding Skipsopphugging i Sandnessjøen skipet og døpte henne om til «Vegafjord». Høvding Skipsopphugging hadde kjøpt rettighetene til tyske skipsvrak og skipslast langs norskekysten. «Vegafjord» deltok i blant annet hevingen av den tyske ubåten U-843 som ble en innbringende hevingsoperasjon for bergingsselskapet. Skipet deltok også i opprydningsarbeidet etter krigen, og fraktet mye skrapmetall ut av landet. DS «Vegafjord» var i drift frem til 1965 da hun ble lagt i opplag. Høvding Skipsopphugging var klar over skipets historiske verdi, og tok i sin tid kontakt med Norsk Sjøfartsmuseum for å diskutere bevaring, men bevaringsforslaget fikk ikke støtte. Skipet ble imidlertid ikke hugget opp, men ble istedet liggende i opplag i nærheten av Sandnessjøen.

Fra filmen om DS/Hestmanden: En liten smakebit.

Hjem ]